Groep 3 

Uw kind leert lezen

Thuis gaat u merken dat uw kind interesse krijgt in lezen. Eerst herkennen kinderen letters. Dan gaan ze woorden lezen en willen ze aan u voorlezen.

Zoem de Bij helpt bij het lezen

We gebruiken op de Vennegötte de methode Veilig Leren Lezen. In het begin van groep 3 staan de letters centraal. Deze worden aangeboden met behulp van Zoem de Bij. Deze bij stimuleert het zoemend lezen. In de loop van het jaar worden de woorden en teksten langer en de opdrachten moeilijker. Om de dag wordt een nieuwe letter aangeboden. Deze letter wordt ook direct als schrijfletter geoefend. Het schrijven van woorden leert uw kind tijdens de spellingsles passend bij Veilig Leren Lezen.

Rekenen doen we op een Chromebook

Nieuw in groep 3 is het rekenen op de Chromebook. Deze digitale stap vinden de kinderen erg leuk! We maken gebruik van de methode Wereld in Getallen. Elk blok komen er een aantal doelen aan bod. Denk hierbij aan splitsen, de getallenlijn tot 100 en sommen tot 20. Maar soms werken we ook gewoon samen of doen een spelletje of leren buiten rekenen.


Thematisch werken met Blink

Naast deze vakken is er in de middag ruimte voor thematisch werken met de methode Blink. Hier leren de kinderen onderzoekend leren. Elke 5 weken staat een thema centraal. Zoals familieverhalen of wereldse kwesties. Deze thema’s werken we steeds op een andere wijze uit. Wat we nog meer doen in groep 3 is het geven van Engels, gym, het volgen van de Kanjertraining en werken we met de Leader in Me. Verder gaan we in groep 3 zwemmen bij De Beemd en gaan we aan de slag met creatieve vakken. En natuurlijk is er tijd om nog lekker te spelen!