Groep 4 

uw kind maakt kennis met nieuwe vakken

In groep 4 werken we verder aan de basis die in groep 3 is gelegd. De methode Veilig leren lezen maakt plaats voor 4 nieuwe vakken: taal, spelling, technisch lezen en begrijpend lezen. Deze vakken komen door het gebruik van verschillende methoden aan bod. Samen met rekenen vullen zij het grootste deel van de onderwijstijd.

We werken aan hoofdletters en onderhouden alle schrijfletters

Op de middagen is er onder andere tijd voor Engels, Blink, creativiteit (handvaardigheid, tekenen en muziek) en schrijven. Het accent bij het schrijven ligt op het aanleren van de hoofdletters en het onderhouden van de schrijfletters uit groep 3. Uw kind krijgt 1 keer per week gym en gaat ook nog 1 keer per week naar het zwembad voor zwemles.

Aan de slag met de weektaak, zelfstandigheid en plannen

In groep 4 wordt een start gemaakt met het werken met een weektaak. Kinderen leren nog zelfstandiger te werken en plannen hun eigen werk.

Bijhouden van schrijfvaardigheid

Om de schrijfvaardigheid van uw kind bij te houden werken we de meeste lessen uit op papier. Rekenen is hierop de uitzondering. De kinderen maken hun rekenles op een Chromebook. Ook wordt het Chromebook ingezet bij het maken van opdrachten van de weektaak. Deze digitale stapjes maakt het extra leuk!