Groep 5

We gaan een stapje verder!

In groep 5 is uw kind over de helft van zijn of haar basisschoolperiode. Wat gaat het hard! Daar waar kinderen in groep 4 extra taken leerden afkruisen als ze klaar waren, gaan ze in groep 5 een stapje verder. Uw kind leert zelfstandig te plannen. Met in het achterhoofd gewoonte 3 van The Leader in Me: ‘Belangrijke zaken eerst’.

Aan de slag met een eigen onderzoek

De opbouw van de vakken rekenen, taal, spelling en schrijven blijven hetzelfde. Dit wordt uitgebreid met Blink. Dit is onze methode voor de wereldoriëntatievakken. In de middagen werken we van vakantie tot vakantie met een thema. Na een aantal lessen gaat uw kind zelf aan de slag met zijn of haar eigen onderzoek. Hierover geeft het een presentatie. Leuk, leerzaam en een tikkie spannend! Het onderzoek doen ze in groepjes waardoor kinderen leren om samen te werken.

De eerste kennismaking met huiswerk

Nog een verandering in groep 5: we gaan heel langzaam huiswerk geven. Zo krijgt uw kind na het oefenen van Engelse woordjes en zinnetjes een blad mee naar huis. U kunt dan samen met uw kind thuis oefenen.

Uw kind leert teksten te begrijpen

Begrijpend lezen in groep 5 wordt ook steeds belangrijker. Kinderen leren op een bepaald niveau technisch te lezen. Zo ontstaat er ruimte om teksten goed te begrijpen. Bij deze ontwikkeling sluit de start van het vak nieuwsbegrip goed aan. Dat neemt niet weg dat we het technisch lezen uit het oog verliezen.

Meer schooltijd, bijvoorbeeld voor gym

Vanaf groep 5 gaan de kinderen ook op de vrijdagmiddag naar school. Dit betekent dat er meer tijd is voor uitbreiding van de vakken. De zwemles van groep 3/4 wordt vervangen door gym. Heerlijk al dat bewegen!