Groep 6 

Het tempo gaat omhoog

Dit is het eerste jaar van de bovenbouw. In groep 6 gaat het tempo meer omhoog. Er wordt steeds iets meer verwacht en gevraagd van uw kind. Hier hoort een stukje zelfstandigheid bij. Zo komt er ook steeds wat meer huiswerk bij

Technisch lezen met ‘estafette’

Bij lezen in groep 6 is er meer aandacht voor leesstrategieën die helpen om de tekst te begrijpen. Er wordt meer onderscheid gemaakt tussen feiten en meningen. Voor technisch lezen maken we gebruik van de methode ‘estafette’. Midden groep 6 beheersen de meeste kinderen leesniveau M (midden) 6, eind groep 6 is dit E (eind) 6. Grammatica, breuken en kommagetallen Bij Grammatica maken we een begin met zinsontleding. Trappen van vergelijking en verschillen tussen verleden tijd en tegenwoordige tijd komen aan bod. Ook maken de kinderen kennis met werkwoordspelling. Bij rekenen maakt uw kind kennis met breuken en kommagetallen. We bieden sommen aan tot 100.000. Ook is er aandacht voor keersommen met 1 of meerdere nullen erachter.

Zelf ontdekken en onderzoeken

Topgrafie van Nederland wordt opgestart. Bij de lesmethodes van Blink Wereld voor wereldoriëntatie (geschiedenis, aardrijkskunde en natuur & techniek) gaan kinderen zelf ontdekken en onderzoeken. Uw kind is hierbij niet opnieuw bezig met begrijpend lezen, maar vergroot actief zijn of haar kennis van de wereld. En dat heeft direct positieve invloed op hun vaardigheid in lezen, taal en rekenen.

Kijk op het nieuws van de wereld

Daarnaast maken we gebruik van de methode ‘Nieuwsbegrip’ voor begrijpend lezen. Nieuwsbegrip ontwikkelt wekelijks teksten die aansluiten op het nieuws. Superleuk en interessant! Online en op papier maken we ook gebruik van Junior Einstein.