Groep 8 

We werken aan een goed laatste jaar

 

 

Het laatste jaar is een zeer belangrijk jaar voor de kinderen. Consolideren, dingen scherp houden, werken naar een goede eindopbrengst staan daarbij centraal.  

Plannen, huiswerk en toetsen staan centraal

De hoeveelheid huiswerk wordt verder opgevoerd. Iedere dinsdag, woensdag en donderdag komt dat terug. Daarnaast staan de toetsen voor Engels, taal, Blink, spelling, topografie gepland. Verder werken we aan een werkstuk, een spreekbeurt en geven de kinderen presentaties bij Blink. Ook krijgt uw kind een boekenbeurt. Werken met een agenda en huiswerkdiscipline horen daarbij.
    

Werken naar de CITO

Wij richten ons in het begin van het jaar op de CITO B8 toetsen in aanloop naar de Eindtoets PO en op het oefenen van de vaardigheden en het geleerde  van de afgelopen jaren. Om kinderen scherper te maken en een idee van de vraagstelling te geven  oefenen wij de vraagstelling van de CITO. Ook maken we veel gebruik van Junior Einstein. Lees meer op 
https://www.centraleeindtoetspo.nl/voor-leerlingen-en-ouders/centrale-eindtoets/inhoud-centrale-eindtoets

Werken met maatjes en groeien naar volwassenheid

Het omgaan met zelfstandigheid, werken met maatjes en het zelf richting geven aan ontplooiing vinden wij belangrijk. Kinderen maken daarbij eigen keuzes. Ze leren om een einddoel voor ogen te houden. Dit doen ze bijvoorbeeld ook met opdrachten die gericht zijn op schaal en inhoudsmaten. Of met houtbewerking of kleien. Allemaal erg belangrijk voor de groei naar volwassenheid.    

We kijken uit naar het kamp en de eindmusical!

Samen houden wij de synergie in de groep. En natuurlijk kijken we uit naar ons kamp in groep 8. Dan, als in de eindmusical ieders talenten nog eenmaal prachtig naar voren komen, kan uw kind onze school met mooie herinneringen in het hart verlaten...