Taalschakelklas Lochem in de Vennegötte 

De taalschakelklas is een klas voor nieuwkomerskinderen in de leeftijd van 6 tot en met 13 jaar met een verblijfsstatus in de regio IJssel Berkel.
Een groot deel van de kinderen spreekt geen of nog weinig Nederlands. In een taalschakelklas krijgen kinderen intensief taalonderwijs aangeboden. Doel is dat een verblijf leidt tot een taalniveau waarmee het kind kan instromen op de gewone basisschool. Voordat ze in de taalschakelklas komen zijn ze al ingeschreven op de basisschool waar ze na een jaar taalschakelklas naar uitstromen. Het samenwerkingsverband is betrokken bij de overstap en de begeleiding hiervan. 

Op de Vennegötte geven we deze kinderen een fijne plek om tot leren te kunnen komen en om samen met de andere klassen onderdeel te zijn van de school. De kinderen spelen en gymmen samen en vieren samen de feesten op school. Zij maken integraal onderdeel uit van onze school. Het is een verrijking voor iedereen om een taalklas binnen je school te hebben.

Wat vond de inspectie van onze taalklas?

Onderstaande komt uit het inspectierapport:
We bezochten de Taalschakelklas (hierna: TSK) op de Vennegötte om te verifiëren of hetgeen wat het bestuur voorstaat, daadwerkelijk tot uitvoering komt in het onderwijs. Uit de gesprekken die we voerden met de directeur en de verantwoordelijke leraar, concluderen we dat de TSK een duidelijk plek heeft in het denken en het handelen van het bestuur. De TSK maakt vanzelfsprekend onderdeel uit van de kwaliteitscyclus van de stichting. Er werken professionals die zich door het bestuur ondersteund weten in hun vaak complexe taken. De betrokkenheid van het bestuur blijkt daarnaast uit de snelle manier waarop extra accommodatie is geregeld om de TSK te huisvesten terwijl tegelijkertijd de groep onderdeel kan blijven van OBS de Vennegötte. We stelden bovendien vast tijdens ons bezoek in de groep dat het onderwijs deze leerlingen volop de kansen biedt om tot leren (van de Nederlandse taal) te komen. 

We zijn best een beetje trots op deze omschrijving en willen dit dan ook graag met u delen.