Taalschakelklas Lochem in de Vennegötte 

De taalschakelklas is een klas voor nieuwkomerskinderen in de leeftijd van 6 tot en met 13 jaar met een verblijfsstatus in de regio IJssel Berkel. Een groot deel van de kinderen spreekt geen of nog weinig Nederlands. In een taalschakelklas krijgen kinderen intensief taalonderwijs aangeboden. Doel is dat een verblijf leidt tot een taalniveau waarmee het kind kan instromen op de gewone basisschool. Voordat ze in de taalschakelklas komen zijn ze al ingeschreven op de basisschool waar ze na een jaar taalschakelklas naar uitstromen. Het samenwerkingsverband is betrokken bij de overstap en de begeleiding hiervan.