The leader in me

Sinds het schooljaar 2016-2017 werken we op De Vennegötte volgens het gedachtengoed van Stephen Covey. Deze internationaal bekende leiderschapsautoriteit, adviseur en leraar schreef de bestseller "De zeven eigenschappen van effectief leiderschap". Het boek "The leader in me " vertaalt deze 7 eigenschappen naar persoonlijk leiderschap bij leerlingen. 'The leader in me' is een vorm om talenten te ontwikkelen en het beste uit jezelf te halen. Het gaat erom dat je leert de goede keuzes te maken en leiding te nemen over je eigen leren en jezelf in de relatie tot een ander. Het gaat over zicht krijgen op je eigen aandeel en je verantwoordelijkheid in allerlei (sociale) situaties. Je leert problemen oplossen, prioriteiten stellen en goed voor jezelf te zorgen.

Covey

Stephen Covey heeft een leiderschapsboek geschreven, de zeven eigenschappen van effectief leiderschap. Dit boek leert je dat zeer effectieve mensen een zevental gewoonten hebben die de basis zijn voor hun succes. Moet ieder kind een leider worden? Nee, zeker niet, maar kinderen moeten leren dat zij hun invloed kunnen vergroten door de gewoonten in te zetten.

De 7 gewoonten 

 

Gewoonte 1:

Wees pro-actief 

Je leert bij ons op school je  eigen keuzes maken
Je leert nadenken over je eigen gedrag en de gevolgen voor een ander
Je leert te handelen naar je eigen keuzes
Je leert de goede dingen te doen, zonder dat een ander dat vraagt, zelfs als niemand kijkt

Gewoonte 2 :

Begin met het einddoel voor ogen,

We werken op school  met groepsdoelen en met leerling doelen
Wanneer je weet waaraan je gaat werken, gaat het werken ook gerichter
We maken een plan en doen dingen die ons verder helpen

Gewoonte 3:
Belangrijke zaken eerst

We maken een planning en houden ons daaraan
We doen eerst de dingen die we ons tot doel hebben gesteld
Eerst werken, dan spelen
We hebben een rol in de klas en die nemen we serieus

Gewoonte 4:

Win-Win

We lossen conflicten op zodat het voor iedereen een goede oplossing is
We werken samen bij ons op school
We doen stortingen op elkaars emotionele bankrekening ( complimenten)

Gewoonte 5:
Eerst begrijpen ,dan begrepen worden

Luister naar een ander om de dingen ook vanuit een andere kant te kunnen bekijken 
We onderbreken een ander dus niet meteen met onze eigen ideeën
We vragen door als we het niet begrijpen, we willen het snappen 
We durven onze eigen mening te geven
We leren ruzies op te lossen

Gewoonte 6:

Creëer synergie

We waarderen verschillen, zo kunnen we van elkaar leren
We leren samenwerken in kleine en in grote groepen

Samen gaat het vaak beter, je kunt van elkaars talenten gebruik maken
Samen weet je meer en kun je meer, je kunt elkaar met je talenten versterken

Gewoonte 7 :

Houd de zaag scherp

Zorg goed voor jezelf, balans voelt het best
Zorg goed voor je lichaam door gezond eten, genoeg bewegen en genoeg slapen
Doe dingen die je blij maken

 

De boom van de 7 gewoonten

De wortels

De eerste drie gewoonten vormen de wortels van de boom. Deze zijn belangrijk, het is het fundament van de boom en ook het fundament in ons leertraject en in je eigen leven. Het gaat over jezelf. Het gaat erom dat je je eigen aandeel ziet, actief actie onderneemt, doelen stelt, keuzes kunt maken en verantwoording neemt voor de keuzes en de gestelde doelen.

De stam

De volgende drie gewoontes gaan vooral over jezelf in relatie tot anderen. Vanuit de wortels, het fundament leer je niet alleen te kijken naar jezelf, maar ook naar anderen. Je leert nog beter samen te werken, je leert te luisteren met je oren en ook te begrijpen wat je hoort. Verder leer je dat samenwerken niet moet leiden tot een slap compromis, maar juist tot een nog beter idee door goed naar elkaars ideeën te luisteren en samen het beste te kiezen (synergie). Deze mooie uitwerkingen maken dat je van leren over jezelf (de wortels van de boom) gaat naar samenwerken (de stam van de boom). 

De bloei

Als laatste, maar daardoor niet minder belangrijk, leer je de zaag scherp te houden. Je moet zorgen dat je goed voor jezelf zorgt. Zo komt de boom ten volle tot groei en bloei.

Op mentaal gebied (hoofd) door boeken, leren, muziek
Sociaal emotioneel (hart) door vriendschap, vertrouwen
Spiritueel ( ziel) door te leren hoe je je kunt ontspannen
Fysiek ( lichaam) door gezond eten, genoeg bewegen, genoeg slaap

Wat merkt u daarvan op onze school?

We starten ieder schooljaar met 3 dagen waarin we de kinderen en de ouders meenemen in de 7 gewoontes van Stephen Covey.
In de eerste schoolweken staat elke week een gewoonte centraal in de klas en in de nieuwsbrief en op parro vertellen we u over de inhoud van deze gewoonte. Zo nemen we u mee in het proces. In de klas zullen deze gewoonten zichtbaar worden. De kinderen krijgen in de klas taken en deze zullen zichtbaar zijn voor iedereen. De kinderen leren langzaam hoe het is om medeverantwoordelijk te zijn voor hun eigen leerproces, de goede dingen te doen, ook als er niemand kijkt. Verder leren ze plezier te hebben in het stellen van doelen en deze alleen of met anderen te bereiken. Samen en met plezier leer je meer, want samen maken we elkaar sterker.