The leader in me

Sinds het schooljaar 2016-2017 werken we op De Vennegötte volgens het gedachtengoed van Stephen Covey. Deze internationaal bekende leiderschapsautoriteit, adviseur en leraar schreef de bestseller "De zeven eigenschappen van effectief leiderschap". Het boek "The leader in me " vertaalt deze 7 eigenschappen naar persoonlijk leiderschap bij leerlingen. 'The leader in me' is een vorm om talenten te ontwikkelen en het beste uit jezelf te halen. Het gaat erom dat je leert de goede keuzes te maken en leiding te nemen over je eigen leren en jezelf in de relatie tot een ander. Het gaat over zicht krijgen op je eigen aandeel en je verantwoordelijkheid in allerlei (sociale) situaties. Je leert problemen oplossen, prioriteiten stellen en goed voor jezelf te zorgen.

Covey

Stephen Covey heeft een leiderschapsboek geschreven, de zeven eigenschappen van effectief leiderschap. Dit boek leert je dat zeer effectieve mensen een zevental gewoonten hebben die de basis zijn voor hun succes. Moet ieder kind een leider worden? Nee, zeker niet, maar kinderen moeten leren dat zij hun invloed kunnen vergroten door de gewoonten in te zetten.

Onze groepen hebben de 7 gewoonten uitgebeeld met een foto!

 

Gewoonte 1:

Wees pro-actief 

Je leert bij ons op school je  eigen keuzes maken
Je leert nadenken over je eigen gedrag en de gevolgen voor een ander
Je leert te handelen naar je eigen keuzes


Gewoonte 2 :

Begin met het einddoel voor ogen,

 We werken op school  met groepsdoelen en met leerling doelen
Wanneer je weet waaraan je gaat werken, gaat het werken ook gerichter

   

Gewoonte 3:

Belangrijke zaken eerst

We maken een planning
We doen eerst de dingen die we ons tot doel hebben gesteld
Eerst werken, dan spelen
We hebben een rol in de klas en die nemen we serieus

  

 

Gewoonte 4:

 Win-Win

We lossen conflicten op zodat het voor iedereen een goede oplossing is
We werken samen bij ons op school
We doen stortingen op elkaars emotionele bankrekening ( complimenten)

 

Gewoonte 5:

Eerst begrijpen ,

dan begrepen worden

 

We luisteren naar elkaar voordat we er doorheen praten
We leren ruzies op te lossen

 

 

Gewoonte 6:

Creëer synergie

We waarderen verschillen, zo kunnen we van elkaar leren 
Samen gaat het vaak beter, je kunt van elkaars talenten gebruik maken.

 

 

 

Gewoonte 7 :

Houd de zaag scherp

Zorg goed voor jezelf, balans voelt het best

 

 

 

 

De boom van de 7 gewoonten

De wortels

De eerste drie gewoonten vormen de wortels van de boom. Deze zijn belangrijk, het is het fundament van de boom en ook het fundament in ons leertraject en in je eigen leven. Het gaat over jezelf. Het gaat erom dat je je eigen aandeel ziet, actief actie onderneemt, doelen stelt, keuzes kunt maken en verantwoording neemt voor de keuzes en de gestelde doelen.

De stam

De volgende drie gewoontes gaan vooral over jezelf in relatie tot anderen. Vanuit de wortels, het fundament leer je niet alleen te kijken naar jezelf, maar ook naar anderen. Je leert nog beter samen te werken, je leert te luisteren met je oren en ook te begrijpen wat je hoort. Verder leer je dat samenwerken niet moet leiden tot een slap compromis, maar juist tot een nog beter idee door goed naar elkaars ideeën te luisteren en samen het beste te kiezen (synergie). Deze mooie uitwerkingen maken dat je van leren over jezelf (de wortels van de boom) gaat naar samenwerken (de stam van de boom). 

De bloei

Als laatste, maar daardoor niet minder belangrijk, leer je de zaag scherp te houden. Je moet zorgen dat je goed voor jezelf zorgt. Zo komt de boom ten volle tot groei en bloei.

Op mentaal gebied (hoofd) door boeken, leren, muziek
Sociaal emotioneel (hart) door vriendschap, vertrouwen
Spiritueel ( ziel) door te leren hoe je je kunt ontspannen
Fysiek ( lichaam) door gezond eten, genoeg bewegen, genoeg slaap

Wat merkt u daarvan op onze school?

Dit schooljaar nog niet al te veel. De leerkrachten zijn geschoold in the leader in me op de studiedagen dit schooljaar.
We starten het nieuwe schooljaar met 3 dagen waarin we de kinderen en de ouders meenemen in de 7 gewoontes van Stephen Covey.
In de eerste schoolweken staat elke week een gewoonte centraal in de klas en in de nieuwsbrief vertellen we u over de inhoud van deze gewoonte. Zo nemen we u mee in het proces. In de klas zullen deze gewoonten zichtbaar worden. De kinderen krijgen in de klas taken en deze zullen zichtbaar zijn voor iedereen. De kinderen leren langzaam hoe het is om medeverantwoordelijk te zijn voor hun eigen leerproces, de goede dingen te doen, ook als er niemand kijkt. Verder leren ze plezier te hebben in het stellen van doelen en deze alleen of met anderen te bereiken. Samen en met plezier leer je meer, want samen maken we elkaar sterker.

De Vennegotte op Facebook