Levelspel en levelwerk

Uitdaging op onze school

We hebben op de Vennegotte een doorgaande lijn voor leerlingen die extra uitdaging nodig hebben. In groep 1 en 2 heet dit “Levelspel” en in de overige groepen “Levelwerk”.


 

Win-win

Levelwerk biedt een doorgaande lijn voor groep 1 tot en met 8 en op alle gebieden.In elke groep staat nu een box met materiaal op taal- en rekengebied en daarnaast ook voor wereldoriëntatie en techniek. Op deze manier kunnen we nog beter passend onderwijs bieden aan leerlingen die meer kunnen. Van alle leerlingen vragen we dat zij zich tot het uiterste inzetten. Wanneer je doet wat je bijna kunt, ontwikkel je leer- en denkstrategieën. Levelwerk is hierbij een mooie doorgaande lijn. Bovendien biedt het kansen voor samenwerking tussen leerlingen en groepen onderling. De materialen sluiten goed aan bij de manier van denken van meer- en hoogbegaafde leerlingen. Levelwerk vraag relatief weinig instructietijd van de leerkracht, hierdoor kan de leerkracht de leerlingen die juist meer instructie en oefening nodig hebben dit ook blijven bieden.

Hoe?

Elke box van Levelwerk bestaat uit 5 blokken. Per blok is er een onderdeel rekenen, een onderdeel taal en een onderdeel allerlei (wereldoriëntatie, techniek, filosofie enz.). De leerkracht plant per week met de leerlingen welk werk ze moeten krijgen en evalueert dit ook met ze.

Welke leerlingen komen hiervoor in aanmerking?

We kijken altijd per leerling wat past. Dit geldt zowel voor de leerlingen die meer instructie nodig hebben als de leerlingen die minder instructie nodig hebben. In principe mogen de leerlingen met I en I+ scores op rekenen gaan starten met Levelwerk. Volgend schooljaar gaan we dit verder uitbreiden met de andere vakken. Bij de kleuters gaat het om de leerlingen waarvan we hebben geobserveerd met Onderbouwd dat zij qua ontwikkeling behoefte hebben aan meer uitdaging.

Hoe komen de leerlingen aan tijd?

In groep 7 en 8 wordt er al enige tijd vooruit getoetst. In groep 3 tot en met 8 gaan we dit ook doen. De kinderen met I en I+ op de Cito-toets maken voorafgaand aan het blok de toets van rekenen. Ze doen vervolgens alleen die onderdelen mee die ze nog niet beheersen en de nieuwe onderdelen. Een klein deel moeten ze ook herhaling meedoen, zodat de automatisering van sommen niet afneemt. De tijd die hierdoor vrijkomt besteden zij aan Levelwerk. Aan het eind van het blok worden de onderdelen die onvoldoende waren opnieuw getoetst en de twee toetsen samen vormen het (rapport) cijfer.

Mijn kind kan dat ook wel!

We hebben wel gemerkt dat als we leerlingen te snel hierin mee laten doen, de resultaten terug kunnen lopen. Er zijn ook leerlingen die prima scores hebben, juist dankzij de uitleg en de oefening die zij krijgen. Wanneer deze leerlingen minder oefening en uitleg krijgen, halen ze minder resultaten op toetsen. We maken hierin dus een goede afweging per leerling. Heeft u hier vragen over met betrekking tot uw kind, dan horen we het graag!