OR

Ouderraad


Samen met het team zorgt een groep enthousiaste ouders ervoor dat de activiteiten op school goed verlopen. Het gaat om leuke en educatieve feesten, zoals het sinterklaasfeest, de kerstviering en sportactiviteiten buiten school. Deze activiteiten worden niet bekostigd door de overheid, maar vanuit de ouderbijdrage. Naast het organiseren, vergadert de ouderraad regelmatig om activiteiten te plannen en te evalueren. De ouderraad werkt aan de formatie van een hulpteam, zodat er op incidentele basis hulp is van andere ouders bij activiteiten.

Heeft u vragen over de OR neem dan contact op met school.