OR

Ouderraad


Samen met het team zorgt een groep enthousiaste ouders ervoor dat de activiteiten op school goed verlopen. Het gaat om leuke en educatieve  feesten, zoals het sinterklaasfeest, de kerstviering en sportactiviteiten buiten school. Deze activiteiten worden niet bekostigd door de overheid, maar vanuit de ouderbijdrage. Naast het organiseren, vergadert de ouderraad regelmatig om activiteiten te plannen en te evalueren. De ouderraad werkt aan de formatie van een hulpteam, zodat er op incidentele basis hulp is van andere ouders bij activiteiten.

Samenstelling ouderraad

Anouk Vunderink (voorzitter)        moeder van Lonneke gr. 7
Sigrid Wassink (penningmeester) moeder van Stijn gr. 7 en Melle gr. 4
Karin Nijkamp                                      moeder van Iris gr. 7 en Britt gr. 4
Tom Delaney                                        vader van Esmee gr. 6B en Sven gr. 4
Ilona Potman                                       moeder van Isa gr. 4 en Tygo gr. 2
Ronald Hendriks                                 vader van Iris gr. 6B en Tim gr. 2
Engelien Hooijschuur                        moeder van Elin gr. 2
Jeanine Tenbrinck                              moeder van Tessa gr. 4 en Jurre gr. 1
Nicole Lefers                                        moeder van Tieme gr. 2
Jorg Lefers                                            vader van Tieme gr. 2
Marlies ten Tije                                    moeder van Nova gr. 1
De Vennegotte op Facebook