OR

Ouderraad


Samen met het team zorgt een groep enthousiaste ouders ervoor dat de activiteiten op school goed verlopen. Het gaat om leuke en educatieve  feesten, zoals het sinterklaasfeest, de kerstviering en sportactiviteiten buiten school. Deze activiteiten worden niet bekostigd door de overheid, maar vanuit de ouderbijdrage. Naast het organiseren, vergadert de ouderraad regelmatig om activiteiten te plannen en te evalueren. De ouderraad werkt aan de formatie van een hulpteam, zodat er op incidentele basis hulp is van andere ouders bij activiteiten.

Samenstelling ouderraad

Jorg Lefers (voorzitter)       
Sigrid Wassink (penningmeester) 
Karin Nijkamp                                      
Tom Delaney                                        
Ilona Potman                                       
Ronald Hendriks                                 
Engelien Hooijschuur                        
Jeanine Tenbrinck                              
Nicole Lefers                                        
Marlies ten Tije                                    
De Vennegotte op Facebook