OR

Ouderraad


Samen met het team zorgt een groep enthousiaste ouders ervoor dat de activiteiten op school goed verlopen. Het gaat om leuke en educatieve  feesten, zoals het sinterklaasfeest, de kerstviering en sportactiviteiten buiten school. Deze activiteiten worden niet bekostigd door de overheid, maar vanuit de ouderbijdrage. Naast het organiseren, vergadert de ouderraad regelmatig om activiteiten te plannen en te evalueren. De ouderraad werkt aan de formatie van een hulpteam, zodat er op incidentele basis hulp is van andere ouders bij activiteiten.

Samenstelling ouderraad
Anouk Vunderink (voorzitter)                       moeder van Lonneke groep 5
Sigrid Wassink  (penningmeester)               moeder van Stijn en Melle, groep 5 en 2
Andre Dijkman (secretaris)                             vader van Lizzy groep 7 (secretaris)
Linda de Riemer                                                 moeder van Bo en Dylan groep 7 en 5
Tom Delaney                                                       vader van Esmee en Sven groep 5 en 2
Karin Nijkamp                                                     moeder van Iris en Britt, groep 5 en 2
                                                      


De Vennegotte op Facebook