Overblijven / TSO

Op onze school kunnen kinderen tussen de middag overblijven. De organisatie is in handen van de Stichting TSO De Vennegötte.

Werkwijze overblijven

 

            

Ouders melden hun kind(eren) bij www.overblijvenmetedith.nl aan voor het overblijven op de Vennegötte. De kosten bedragen  €1,25 per keer en worden automatisch afgeschreven aan het einde van de maand. Indien uw kind niet overblijft omdat hij of zij ziek is, op kamp is of welke andere reden dan ook hoeft uw kind natuurlijk niet aangemeld te zijn. Denk hieraan wanneer je voor langer de planning in overblijven met Edith zet.

Leerlingen van groep 1 t/m 5 blijven over in hun eigen klas en de leerlingen van groep 6 t/m 8 blijven over in de hal. Toezicht wordt verzorgt door ouders en vrijwilligers. Veelal zijn dit onze eigen ouders of goede bekenden. We spelen buiten en als dat niet mogelijk is spelen we binnen. De coördinator voor de overblijf is Janet Hoentjen

BSO

Unithoofd: Colet Manders

Bij BSO Juno kunnen maximaal 40 kinderen geplaatst worden, verdeeld in twee groepen, in de leeftijd van 4 tot 12 jaar en werken we met vaste pedagogisch medewerkers. Op deze locatie is, net als op veel alle andere BSO-locaties, voorschoolse en flexibele opvang mogelijk.

Tevens kunnen van deze BSO-locatie, niet alleen kinderen van CBS de Rank en/of Vennegötte gebruik maken, maar ook kinderen van andere scholen in Lochem! 
Het vervoer wordt door eigen medewerkers én kosteloos, door Avonturijn verzorgd. 

De binnen- en buitenruimte
Als u bij de hoofdingang de Rank naar binnen loopt, is de BSO te vinden bij de kleuterklassen. Het leuke speelmateriaal en vrolijke lokaal komen u tegemoet. U en uw kinderen voelen zich hier direct thuis en dat hoort ook zo.
Buitenspelen doen we natuurlijk op de heerlijke buitenspeelplaats. En er is voldoende ruimte voor sport en spel te vinden. In het nabij gelegen natuurbos kunnen we vast en zeker heerlijk sjouwen met takken en hutten bouwen.

Activiteiten, spelen en bewegen
De enthousiaste en zeer ervaren pedagogisch medewerkers maken voor de kinderen van iedere dag een feestje. Er worden leuke activiteiten aangeboden: pannenkoeken bakken, voetballen, griezelparty's of samen boodschappen doen. De kinderen worden wel gestimuleerd om mee te doen, maar zijn dat niet verplicht. Ze kunnen zelf ook van alles verzinnen om te doen, alleen of samen met een vriendje of vriendinnetje. Zoals knutselen, bouwen, gezelschapsspelletjes, buitenspeelactiviteiten en lekker bewegen. De tijd die de kinderen doorbrengen op de BSO zien we als vrije tijd, waarin kinderen zich kunnen ontspannen na een inspannende schooldag of in de vakantie. De pedagogisch medewerkers zorgen voor een gezellige en ontspannen sfeer. 

In de vakanties of de schoolvrije dagen van school is het extra feest. Dan staan er geregeld uitstapjes, workshops en bijzondere activiteiten op de agenda.

Speel-/leergroep SamSam

SamSam is gehuisvest in één van de lokalen van basisschool de Vennegötte, maar staat in directe verbinding met basisschool de Rank. Peuters uit heel Lochem kunnen gebruik maken van deze speel-/leergroep. 's Middags maken de jongste kleuters van BSO Juno gebruik van deze ruimte.

Op de speel-/leergroep kunnen maximaal 14 kinderen van 2 tot 4 jaar geplaatst worden en er werken vaste pedagogisch medewerkers. Deze locatie is 5 ochtenden per week open en tijdens de schoolvakanties van de scholen in Lochem gesloten.

U kunt uw kind minimaal 2 en maximaal 5 ochtenden op de speel-/leergroep plaatsen. De speel-/leergroep valt onder de Wet Kinderopvang. Ook als u niet in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag kunt u gebruik maken van SamSam. De gemeente Lochem draagt dan bij in de kosten.
Voor meer info, kijk bij meest gestelde vragen
of kunt u bellen met Avonturijn. T 0573 760 200
Unithoofd: Colet Manders

Binnen- en buitenruimte
De speel-/leergroep Samsam is te vinden tussen basisschool de Vennegötte en basisschool de Rank. Het leuke speelmateriaal en de kleurrijk ingerichte ruimte nodigen u uit om binnen te komen. U en uw kinderen voelen zich hier direct thuis en dat hoort ook zo.
Buitenspelen doen we natuurlijk op een heerlijke buitenspeelplaats, die we delen met de kinderen van de Rank. Er is een zandbak, een klimtoestel en er is volop ruimte om lekker te rennen of te fietsen. Ook kunnen we uitstapjes maken in het nabij gelegen natuurbos.

Activiteiten, spelen en bewegen
De enthousiaste en zeer ervaren pedagogisch medewerkers maken voor de kinderen van iedere ochtend een feestje. Er worden leuke activiteiten aangeboden en er wordt themagericht gewerkt.
Er wordt specifieke aandacht besteed aan de, sociaal-emotionele ontwikkeling van peuters. Leren samen werken, omgaan met verschillen en samen verantwoordelijk zijn voor de groep en voor elkaar, zijn vaardigheden die geleerd worden.
Met een speciaal taalprogramma: Startblokken en veel taalactiviteiten wordt de taalontwikkeling van kinderen gestimuleerd. Natuurbeleving, dans en beweging, ontwikkeling van de creativiteit en stimuleren in zelfstandigheid krijgt eveneens ruimschoots aandacht. Buitenspelen, kennis maken met water en zand zijn ook belangrijk, buiten doen kinderen andere ervaringen op en worden zintuigen anders geprikkeld.

De ochtend kenmerkt zich door een vast ritme, dat geeft de kinderen houvast. Ze weten immers wat er komen gaat. Als alle kinderen zijn gebracht, gaan we in de kring. Alle peuters worden persoonlijk begroet. Aan de hand van de dagritmekaarten wordt de dagindeling door gesproken. Tijdens de kring wordt een boek gelezen, deze is meestal gekoppeld aan een thema. Daarna is het tijd om lekker te spelen in één van de hoeken. We bieden dan ook knutselactiviteiten aan en motiveren kinderen om deel te nemen aan de activiteit. Ook krijgen de kinderen, zo halverwege de ochtend fruit en wat te drinken. Ouders hoeven dit niet mee te nemen. Kinderen die nog niet zindelijk zijn worden daarna even verschoond. Ook de luiers hoeven ouders niet mee te brengen. Als de kinderen weer worden opgehaald krijgt u een verslag van de dag.

Samen met de basisscholen wordt er gewerkt aan de doorgaande leerlijn naar het basisonderwijs en hebben we een goede overdracht naar de juffen in de onderbouw. Ook is er een nauw contact met de consultatiebureau arts.