Groep 1 en 2 
Spelen en ontwikkelen

  Groep 1

Het is voor uw kind, net als bij elk ander kind, wennen als hij of zij voor het eerst naar school gaat. We leggen de nadruk op dat wennen. Zo is er veel aandacht voor het dagritme. Wanneer doen we wat. Het leren gaat spelenderwijs. De kinderen werken veel in hoeken, zoals de huishoek of de bouwhoek. Daarnaast is er veel aandacht voor de sociaal- emotionele ontwikkeling van uw kind. En kijken we naar het ontwikkelen van zelfstandigheid. Ook stimuleren we de interesse voor taal en rekenen. 

Groep 2

In groep 2 loopt de ontwikkeling vanuit groep 1 door. Uw kind wordt spelenderwijs voorbereid op het leren lezen, schrijven en rekenen in groep 3. Uw kind leert samenwerken en spelen, maar ook om zelfstandig te werken en te spelen.

 

 Leren doen we samen met Arie de Letterkanarie en Sjoerd de Cijferwoerd

De methode die wij gebruiken is Onderbouwd. Hierbij gaan we uit van de vaardigheden die uw kind moet leren in groep 1 en 2 op het gebied van rekenen, taal en motoriek. We gebruiken bijvoorbeeld een aantal handpoppen om de kinderen de vaardigheden aan te leren.

Zo is er Arie de Letterkanarie. Hij laat de kinderen spelenderwijs kennis maken met de letters. Sjoerd de Cijferwoerd kent op zijn beurt leuke telspelletjes. De kinderen vinden deze poppen altijd ontzettend leuk. En het is ook nog eens heel leerzaam.

Bij de ontwikkeling van de motoriek gaat het om de fijne motoriek en de grove motoriek. Bij de grove motoriek gaat het bijvoorbeeld om springen en balanceren. Bij de fijne motoriek gaat het om de motoriek van de vingers, zoals bouwen, vouwen, tekenen en verven.

Sociale vaardigheden door de dag heen

Bij sociale vaardigheden gaat het om het ontwikkelen van zelfstandigheid en om de sociaal- emotionele ontwikkeling. De kinderen oefenen dit de hele dag door. Maar vooral tijdens het spel in de hoeken en op het plein. Als leerkrachten gebruiken we hiervoor de Kanjertraining en de leidraad van The Leader In Me

Lees hier meer over.

https://www.cps.nl/de-zeven-gewoonten-van-stephen-covey

https://www.kanjertraining.nl/kenniscentrum/petten/