Over de Vennegötte

 

Openbare school

Op openbare basisschool de Vennegötte leren kinderen in allerlei opzichten: Taal en rekenen, maar ook om respect te hebben voor elkaars mening en overtuiging. We besteden aandacht aan overeenkomsten en verschillen, zonder voorkeur te hebben voor één bepaalde opvatting. Op de Vennegötte is er aandacht en ruimte voor ieder kind!

          

Ruimte

Op de Vennegötte is er veel ruimte. Om te spelen, te leren en te ontdekken. Bij ons staat de ontwikkeling van het kind centraal waarbij we als een The Leader in Me school kinderen de kans bieden om zich via persoonlijk leiderschap in eigen tempo en op eigen niveau te ontwikkelen tot evenwichtige persoonlijkheden. Dit alles in een veilige, gezellige en sportieve schoolomgeving.

“Het beste wat je kunt worden, is jezelf”

De Vennegötte is vanaf 2016 een The Leader in Me – school! Dit betekent dat onze leerlingen leiderschap nemen over hun eigen leven. Natuurlijk leren ze lezen, schrijven en rekenen, maar net zo belangrijk, ook vaardigheden als doorzettingsvermogen, samenwerken en creatief denken. Dit laten we terugkomen in de 7 gewoonten van Covey: een doel voor ogen, (samen) problemen oplossen, verantwoordelijkheid nemen, prioriteiten stellen en goed voor jezelf zorgen. De werkwijze spreekt kinderen aan op hun talenten en betrokkenheid. En leert hen om medeverantwoordelijk te zijn voor hun leerproces, zelfsturend te zijn en goed samen te werken. Bovendien zorgt dit ervoor dat kinderen meer plezier hebben in leren. En met plezier leer je meer!

Gezellige uitdaging

Uiteraard is er ook veel aandacht voor gezellige groepsactiviteiten.  We organi-seren themaweken, schoolreisjes en een seizoensfeest. Daarnaast houdt elke groep jaarlijks een voorstelling voor alle belangstellenden. Met het programma “Kunst- en Vliegwerk” laten we leerlingen kennis maken met Kunst en Cultuur.
 
 
Daarnaast heeft de Vennegötte een eigen intern begeleider en Levelspel en levelwerk voor leerlingen die extra uitdaging nodig hebben.

Kanjertraining

Bij ons op school werken we met de kanjer training een methode voor sociaal emotionele ontwikkeling voor kinderen. We leren de kinderen aan de hand van verhalen hoe we met elkaar omgaan. Verder doen we kanjer spelletjes om vertrouwen in elkaar te leren hebben. We leren aan de hand van 4 kleuren petten welk type gedragingen er zijn. De witte pet
laat ons het gewenste gedrag zien.

Actief met Vennefit!

De Vennegötte is een actieve school waarbij sport hoog in het vaandel staat. We hebben een eigen “Vennefit-programma” op ons grote schoolplein, gymmen minimaal 2 keer per week in onze gymzaal en doen mee met schoolzwemmen (groep 3 en 4). Ook doen leerlingen van de Vennegötte mee aan de avondvierdaagse en sporttoernooien in Lochem.

Sámen met ouders

Leerkrachten van de Vennegötte vinden een goed contact met ouders erg belangrijk. De school en de ouders moeten het samen doen. De school informeert standaard wekelijks via de nieuwsbrief de Opkikker en organiseert regelmatig een Oudercafé om thema’s met ouders te bespreken. Daarnaast deelt elke leerkracht van een groep via het afgeschermde communicatieplatform Klasbord foto’s en groepsnieuws met ouders. Veel ouders zijn ook betrokken via de Ouderraad (OR), Medezeggenschapsraad (MR).

De Vennegötte, samen maken we elkaar sterker:

• Leader in me – school
• VSO, KDO en BSO in het gebouw
• 2 eigen gymzalen
• Vennefit en groot schoolplein
• Kanjertraining
• Levelspel en levelwerk
• Ruimte voor creativiteit
• Goede schoolresultaten
• 8 te gekke jaren!

De Vennegotte op Facebook