Over de Vennegötte

 

Samen leren om jezelf te zijn.

 

Dat doen we op de Vennegötte.
Wij leren jou hoe je je doelen stelt, hoe je keuzes maakt, hoe je verantwoordelijk bent voor je eigen leerproces. Zo groei je uit tot een tiener en later een volwassene die haar of zijn eigen leven stuurt en die zichzelf durft te zijn.

Een belangrijk uitgangspunt op onze school is leiderschap. Je gaat op zoek naar de  leider in jezelf, naar The Leader in Me, zoals het officieel heet. Wij zorgen ervoor dat je dat kunt doen in een veilige school, waar jij en de andere kinderen iedere dag met plezier naar toegaan en waar je iedere dag weer iets nieuws leert.


Bij alle beslissingen die we nemen staat jouw belang voorop. Je blijft gezond en fit doordat wij aandacht besteden aan gezonde voeding en aan beweging. Door te ontdekken en te onderzoeken, bijvoorbeeld met techniek en in het thematisch werken, leer je jezelf te ontwikkelen. We kijken samen met jou en met je ouders waar je staat en waar je naartoe wilt. We vragen aan je wat er beter kan in onze lessen. Zo kom je tot prestaties waarop je trots kunt zijn en die je kunt laten zien.

Ook samenwerken is heel belangrijk. Als je weet wat je eigen kracht is, en je bundelt die met de kracht van anderen, kunnen er mooie en nieuwe ideeën ontstaan die leiden tot mooie resultaten. Ook de leraren van deze school werken samen. Wij vormen een goed team. Hier is een fijne en open sfeer, we houden elkaar op de hoogte van wat er gebeurt in en rond de school en we hebben vertrouwen in elkaar. Het is ook geen probleem als we niet álles weten. We leren als leraar van en met elkaar en willen ons onderwijs steeds verder verbeteren. En ook wij gaan iedere werkdag met plezier naar school.

Je bent welkom op deze school, wat je afkomst ook is. Wij hebben je in beeld, we zien wat je kunt en we dagen je uit te groeien en tot bloei te komen.

Ruimte

Op de Vennegötte is er veel ruimte. Om te spelen, te leren en te ontdekken. Bij ons staat de ontwikkeling van het kind centraal waarbij we als een The Leader in Me school kinderen de kans bieden om zich via persoonlijk leiderschap in eigen tempo en op eigen niveau te ontwikkelen tot evenwichtige persoonlijkheden. Dit alles in een veilige, gezellige en sportieve schoolomgeving.


“Het beste wat je kunt worden, is jezelf”

De Vennegötte is vanaf 2016 een The Leader in Me – school! Dit betekent dat onze leerlingen leiderschap nemen over hun eigen leven. Natuurlijk leren ze lezen, schrijven en rekenen, maar net zo belangrijk, ook vaardigheden als doorzettingsvermogen, samenwerken en creatief denken. Dit laten we terugkomen in de 7 gewoonten van Covey: een doel voor ogen, (samen) problemen oplossen, verantwoordelijkheid nemen, prioriteiten stellen en goed voor jezelf zorgen. De werkwijze spreekt kinderen aan op hun talenten en betrokkenheid. En leert hen om medeverantwoordelijk te zijn voor hun leerproces, zelfsturend te zijn en goed samen te werken. Bovendien zorgt dit ervoor dat kinderen meer plezier hebben in leren. En met plezier leer je meer!


Gezellige uitdaging

Uiteraard is er ook veel aandacht voor gezellige groepsactiviteiten.  We organi-seren themaweken, schoolreisjes en een seizoensfeest. Daarnaast houdt elke groep jaarlijks een voorstelling voor alle belangstellenden. Met het programma “Kunst- en Vliegwerk” laten we leerlingen kennis maken met Kunst en Cultuur.
 
Daarnaast heeft de Vennegötte een eigen intern begeleider en Levelspel en levelwerk voor leerlingen die extra uitdaging nodig hebben.
     


Kanjertraining

Bij ons op school werken we met de kanjer training een methode voor sociaal emotionele ontwikkeling voor kinderen. We leren de kinderen aan de hand van verhalen hoe we met elkaar omgaan. Verder doen we kanjer spelletjes om vertrouwen in elkaar te leren hebben. We leren aan de hand van 4 kleuren petten welk type gedragingen er zijn. De witte pet laat ons het gewenste gedrag zien.

Actief !

De Vennegötte is een actieve school waarbij sport hoog in het vaandel staat. We hebben spelen en sporten op ons grote schoolplein, gymmen minimaal 2 keer per week in onze gymzaal en doen mee met schoolzwemmen (groep 3 en 4). Ook doen leerlingen van de Vennegötte mee aan sporttoernooien in Lochem en hebben veel extra activiteiten in samenwerking met de sportverenifingen of met de sportcoach van de gemeente Lochem. 
Sámen met ouders

Leerkrachten van de Vennegötte vinden een goed contact met ouders erg belangrijk. De school en de ouders moeten het samen doen. De school informeert standaard wekelijks via de nieuwsbrief de Opkikker en organiseert regelmatig een Oudercafé om thema’s met ouders te bespreken. Daarnaast deelt elke leerkracht van een groep via het afgeschermde communicatieplatform Parro foto’s en groepsnieuws met ouders. Veel ouders zijn ook betrokken via de Ouderraad (OR), Medezeggenschapsraad (MR).

De Vennegötte, samen maken we elkaar sterker:

• Leader in me – school
• VSO, KDO en BSO in het gebouw
• 2 eigen gymzalen
• Veel bewegen op een groot schoolplein
• Kanjertraining
• Levelspel en levelwerk
• Ruimte voor creativiteit
• Goede schoolresultaten
• 8 te gekke jaren!


Taalschakelklassen 

Sinds enkele jaren werken wij op school met een taalschakelklas. Daar vangen wij leerlingen op die op een andere school nog geen onderwijs kunnen volgen omdat zij de Nederlandse taal nog niet machtig zijn. De leerlingen krijgen dan de kans om een jaar lang op de Vennegötte in de taalklas Nederlands te leren en dan in te stromen iop hun eigen school. Dit kan in de gehele gemeente Lochem zijn. 
Sinds 1 juni 2022 hebben we ook twee taalklassen voor Oekraïnse leerlingen.