Groep 7

Alweer een belangrijk jaar op de basisschool

In groep 7 start uw kind aan zijn of haar voorlaatste jaar op de lagere school. Het wordt door ouders vaak gezien als een belangrijk  jaar op de basisschool. Bij rekenen en taal behandelen we de moeilijkste stof. Ook is er aandacht voor Begrijpend lezen en Spelling. Het maken van huiswerk voeren we op om kinderen verder voor te bereiden op het voortgezet onderwijs.

Samenwerken staat centraal

Voor aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek gebruiken we de methode Blink. Hierbij staat samenwerken centraal en ronden kinderen verschillende eindopdrachten af. We maken gebruik van coöperatieve werkvormen om samenwerking te stimuleren. Engels is vanaf groep 7 verplicht en daarvoor hebben we de methode Groove Me.

Ook tijd voor creatieve opdrachten en activiteiten

Gelukkig is er ook nog tijd voor creatieve opdrachten en buitenschoolse activiteiten. Soms komt er iemand om een gastles te geven. Dit vinden kinderen altijd heel leuk! Verder is groep 7 het jaar van het theoretische verkeersexamen. Dat toetst of uw kind de verkeersregels kent. Ook in groep 7 is er aandacht voor de Leader in Me. De gewoonte die bij groep 7 hoort is: Begin met het einddoel voor ogen.

Entreetoets als opmaat voor groep 8

De entreetoets aan het eind van het schooljaar vormt de opmaat voor groep 8 en het voortgezet onderwijs daarna. We toetsen Begrijpend lezen, taalverzorging en rekenen. Hier hebben we daarom in groep 7 veel aandacht voor.

Met schoolkamp sluiten we het jaar leuk af Aan het eind van groep 7 gaat de groep op de fiets naar schoolkamp. Een leuk einde van het schooljaar! Met al deze bagage gaan de leerlingen naar groep 8.