Schoolgids

De schoolgids is een beleidsdocument waarin de strategische visie en de beleidskeuzen op hoofdlijnen zijn vastgelegd. De schoolgids bevat een beschrijving van het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs dat binnen de school wordt gevoerd, en omvat het onderwijskundige beleid, het personeelsbeleid en het beleid met betrekking tot de bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs.
Klik hier om de schoolgids te downloaden.
Klik hier om het bovenschoolse deel van Poolster van de schoolgids te downloaden